Förordning (1982:382) om rätt för riksarkivet och landsarkiven att avgiftsbelägga viss forskarservice

SFS nr
1982:382
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1187
Upphävd
1989-01-01

Riksarkivet och landsarkiven får ta betalt för sina svar på skriftliga
forskarförfrågningar enligt grunder som beslutas av riksarkivet efter
samråd med riksrevisionsverket.