Statistiska centralbyråns kungörelse (1982:46) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

SFS nr
1982:46
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1982-01-12

Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i
lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från
och med den 1 mars 1982 med fyra procent för underhållsbidrag till eget
eller annans barn och med sex procent för underhållsbidrag till make,
förutvarande make, fader eller moder.

Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller
förutvarande make som har bestämts under december 1981 eller januari
eller februari 1982. Höjningarna gäller inte heller underhållsbidrag
till fader eller moder som har bestämts efter utgången av juni 1979.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen
om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.