Förordning (1982:551) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

SFS nr
1982:551
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1982-06-17

1 § Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar skall vara
prövningsmyndighet enligt lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder
för vissa kraftanläggningar.