Förordning (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

SFS nr
1982:56
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1982-02-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:308
Upphävd
2000-07-01

1 § Fastighetsregister skall föras med hjälp av automatisk
databehandling. Förordning (1995:1045).

2 § Inskrivning skall ske i inskrivningsregister i den utsträckning
som anges i lagen (1973:98) om inskrivningsregister. Förordning (1995:1045).