Förordning (1982:777) om rikets indelning i regioner för hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner;

SFS nr
1982:777
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:927

För hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner eller
kommuner som inte ingår i någon landstingskommun skall riket vara
indelat i regioner som anges i nedanstående uppställning. Varje region
omfattar de län och de kommuner som anges i uppställningen.

—————————————————————–
Region Län
Kommun(er)
—————————————————————–
Stockholmsregionen Stockholms län
Gotlands län

Linköpingsregionen Östergötlands län
Jönköpings län
Kalmar län

Lund/Malmöregionen Kronobergs län
Blekinge län
Skåne län
Halmstads kommun
Hylte kommun
Laholms kommun

Göteborgsregionen Västra Götalands län
Falkenbergs kommun
Kungsbacka kommun
Varbergs kommun

Uppsala/Örebroregionen Uppsala län
Södermanlands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län

Umeåregionen Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
—————————————————————–
Förordning (1997:927).