Förordning (1982:824) om regional ekonomisk sammanslutning som avses i förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna

SFS nr
1982:824
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1982-09-02
Författningen har upphävts genom
SFS1987:1286
Upphävd
1988-01-01

Regeringen föreskriver att bestämmelsen i 3 § andra stycket förordningen
(1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna skall
tillämpas på länder som tillhör Association of South East Asian Nations
(ASEAN), nämligen Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore och
Thailand.

Föreskrifter för versktälligheten av denna förordning meddelas av
generaltullstyrelsen.