Förordning (1982:894) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatsen för allmän löneavgift för sjömän

SFS nr
1982:894
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS1987:592
Upphävd
1987-07-01

Riksförsäkringsverket bemyndigas att fastställa den procentsats som
skall tillämpas vid beräkning av allmän löneavgift för sjömän enligt 3 §
andra stycket lagen (1982:423) om allmän löneavgift.