Förordning (1982:984) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea

SFS nr
1982:984
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1982-11-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1885

Lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Republiken Korea skall träda i kraft den dag denna förordning träder i
kraft och tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som blivit
tillgänglig för lyftning den 1 januari 1981 eller senare och
beträffande annan skatt i fråga om beskattningsår som börjar den 1
januari 1981 eller senare. Avtalet trädde i kraft den 9 september
1982. Förordning (1991:1885).