Tillkännagivande (1982:990) om en europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan

SFS nr
1982:990
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
1982-11-11

En i Madrid den 21 maj 1980 dagtecknad europeisk ramkonvention om
samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan
har i förhållande till Sverige trätt i kraft den 22 december 1981.
Sverige har avgett en förklaring enligt artikel 2, punkt 2, av innebörd
att Sverige avser att begränsa konventionens tillämpning till kommuner,
landstingskommuner och kommunalförbund.

Konventionens lydelse i engelsk text och svensk översättning framgår av
Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1981:23).