Förordning (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

SFS nr
1983:1011
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:952

Om någon, som inte är bosatt i Sverige, här i landet har fått
tillstånd till en sådan vattenverksamhet som avses i den
svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929, ska
mark- och miljödomstolen underrätta länsstyrelsen om detta,
sedan tillståndsdomen har vunnit laga kraft. Domstolen ska
samtidigt meddela länsstyrelsen om domstolen anser att ett
ombud enligt artikel 29 i konventionen bör utses.

Detsamma gäller i fall då någon som inte är bosatt i Sverige,
efter att i Norge ha fått tillstånd till en vattenverksamhet
som avses i konventionen, har utverkat en förklaring enligt
artikel 22 i konventionen. Förordning (2010:952).