Förordning (1983:138) om minnesmynt på tvåhundra kronor

SFS nr
1983:138
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1983-03-10

1 § Med anledning av att det innevarande år är tio år sedan Konung
Carl XVI Gustafs trontillträde år 1973 skall minnesmynt med ett
namnvärde av tvåhundra kronor tillverkas.

2 § Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925
tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03
gram och en diameter av 36 millimeter. Avvikelsen från den nominella
vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 27 gram.

3 § Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan Konung Carl
XVI Gustafs bild, profil, vänster sida, omgiven upptill av orden “CARL
XVI GUSTAF” och nedtill av orden “SVERIGES KONUNG I 10 ÅR”. På höger
sida under bilden konstnärens signatur “MN”. På frånsidan stora
riksvapnet utan vapenmantel, ovanför vapnet “1983” och nedanför vapnet
“200 KR” omgivet av till vänster “E”, som anger myntningsorten, och
till höger “U”, som utgör initialbokstaven i myntdirektörens
efternamn. Randen skall vara slät.