Förordning (1983:139) om tillämpning av en överenskommelse den 8 juli 1982 mellan Sveriges regering och Ungerns regering om tillhandahållande av sjukvårdsförmåner

SFS nr
1983:139
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1983-03-17

Den överenskommelse mellan Sveriges regering och Ungerns regering om
tillhandahållande av sjukvårdsförmåner som har undertecknats den 8
juli 1982 skall gälla här i riket från och med den 1 maj 1983.

Överenskommelsen bifogas denna förordning i engelsk originaltext och i
svensk översättning.

Riksförsäkringsverket skall för svensk del vara behörig myndighet för
tillämpningen av överenskommelsen.