Förordning (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

SFS nr
1983:190
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1983-04-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1523

Som inkomst av anställning enligt 59 kap. 13 § 13
socialförsäkringsbalken ska anses

1. konstnärsbidrag enligt 8 § första stycket och
långtidsstipendier enligt 16 § förordningen (1976:528) om
bidrag till konstnärer, under förutsättning att bidraget
eller stipendiet lämnas under en tid av minst tre år,

2. ersättning enligt 3 och 4 §§ förordningen (1982:600) om
Sveriges bildkonstnärsfond, under förutsättning att
ersättningen lämnas under en tid av minst tre år och inte
är av pensionskaraktär,

3. arbetsstipendium från Sveriges författarfond, under
förutsättning att stipendiet lämnas under en tid av minst
tre år och inte är av pensionskaraktär.
Förordning (2011:1523).