Förordning (1983:408) om minnesmynt på etthundra kronor

SFS nr
1983:408
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1983-05-05

1 § Med anledning av invigningen år 1983 av riksdagshuset på
Helgeandsholmen skall minnesmynt med ett namnvärde av
etthundra kronor tillverkas.

2 § Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av
925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt
av 16,0 gram och en diameter av 32 millimeter. Avvikelsen
från den nominella vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara
högst 16 gram.

3 § Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan tre
öppna kronor, ordnade två över en, mot bakgrunden av
ett runt gallerverk, upptill “1983” och nedtill “100 KR” omgivet av
till vänster “E”, som anger myntningsorten, och till höger “U”, som
utgör initialbokstaven i myntdirektörens efternamn. På frånsidan en
avbildning av ett av de valv som sammanbinder byggnaderna på
Helgeandsholmen, ovanför detta en planvy av riksdagens plenisal samt
som omskrift upptill “SVERIGES RIKSDAG” och nedtill “HELGEANDSHOLMEN”.
Randen skall vara slät.