Förordning (1983:594) om genomförande av fastighetsdatareformen

SFS nr
1983:594
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1983-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:68
Upphävd
1997-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:175

Nytt fastighetsregister och inskrivningsregister skall läggas upp för
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Gotlands, Blekinge,
Kristianstads, Älvsborgs, Kopparbergs, Jämtlands, Västerbottens samt
Norrbottens län.

Närmare bestämmelser om uppläggandet finns i kungörelsen (1968:379) om
uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m. och kungörelsen
(1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister. Förordning
(1990:175).