Förordning (1983:6) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

SFS nr
1983:6
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1983-01-13

Regeringen fastställer med stöd av 31 § lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt bifogade tabeller för uträkning av skatten. Tabellerna
används då skattskyldigheten har inträtt efter 1982 års utgång.