Tillkännagivande (1983:780) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

SFS nr
1983:780
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1983-09-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:342
Upphävd
1987-06-12

Regeringen ger tillkänna att 1983 års internationella kaffeavtal
träder i kraft för Sveriges del den 1 oktober 1983.

Det nya kaffeavtalet ersätter 1976 års internationella kaffeavtal, som
anges i punkt 26 i tillkännagivandet (1983:739) av vissa uppgifter om
överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.