Förordning (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga

SFS nr
1983:826
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1983-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:888

Den svenska flaggans färger, som enligt 3 § lagen (1982:269) om
Sveriges flagga är ljust mellanblå på fälten och guldgul på
korset, definieras på följande sätt enligt de NCS-beteckningar
(Natural Colour System) som används i Svensk Standard SS 19100
den blå färgen 4055-R95B
den gula färgen 0580-Y10R.

Toleranserna i NCS-enheter ska för svarthet, för kulörthet och
för kulörton vara mindre än ± 5 enheter.

Enligt de CIE-beteckningar (Commission Internationale de
l’Eclairage, sv: Internationella belysningskommissionen) som
används i Svensk Standard SS 19104 + Bilaga ska flaggans färger
ha följande kromaticitetskoordinater, x och y, och
ljusreflektansfaktorer, Y

den blå färgen x = 0,189

y = 0,192

Y = 8,3
den gula färgen x = 0,472

y = 0,465

Y = 64,4.

Ungefärliga toleranser i CIE-värden anges på följande sätt.

Den blå färgen:

Y = 6,2 – 10,4.

En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =

0,200/0,195

0,200/0,210

0,180/0,190 och

0,180/0,170.

Den gula färgen:

Y = 55 – 75.

En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =

0,490/0,460

0,470/0,480

0,455/0,465 och

0,475/0,445.

Vid färgbestämningen ska de metoder för bedömning och mätning
som anges i Svensk Standard SS 19104 + Bilaga användas.
Förordning (2008:888)