Förordning (1983:887) om avgift på Svenska skeppshypotekskassans garantifond

SFS nr
1983:887
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1983-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:182
Upphävd
2002-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:865

För de garantiförbindelser som staten enligt 2 § lagen (1980:1097) om
Svenska skeppshypotekskassan ställer till kassans förfogande i form av
garantifond skall kassan betala en avgift till staten. Avgiften är 1,0 %
per år på garantiförbindelsens belopp upp till 167 miljoner kronor och
2,0 % på belopp däröver.

Avgiften skall betalas i förskott senast den 1 januari varje år.
Förordning (1992:865).

Övergångsbestämmelser

1985:817

Denna förordning träder i kraft fyra veckor efter den dag då
förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk
författningssamling. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
avgifter för år 1985.

1992:865

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992. Avgift för år
1992 avseende belopp överstigande 167 miljoner kronor skall
betalas senast den 1 september 1992.