Förordning (1983:919) om kassakrav för bankinstituten

SFS nr
1983:919
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:277
Upphävd
1988-07-01

Regeringen föreskriver att kassakrav enligt lagen (1974:922) om
kreditpolitiska medel får tillämpas i fråga om bankaktiebolagen,
sparbankerna och de centrala föreningsbankerna. Förordning (1987:651).