Statistiska centralbyråns kungörelse (1984:1138) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

SFS nr
1984:1138
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1984-12-18

Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i
lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från
och med den 1 februari 1985 med åtta procent för underhållsbidrag till
eget eller annans barn och med tolv procent för underhållsbidrag till
make, förutvarande make, fader eller moder.

Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller
förutvarande make som har bestämts under november 1984 eller senare.
Höjningarna gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder
som har bestämts efter utgången av juni 1979.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen
om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.