Förordning (1984:140) om allmän tolk

SFS nr
1984:140
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1984-03-29

1 § Allmän tolk skall finnas vid Haparanda och Gällivare
tingsrätter för tolkning i finska språket.

2 § Allmän tolk förordnas av tingsrätten.

3 § Den som förordnats till allmän tolk är skyldig att på tingsrättens
begäran biträda som tolk vid rättens handläggning av mål och ärenden.

Parter och andra rättssökande som anser att en allmän tolk behövs i
ett mål eller ärende bör anmäla detta till tingsrätten om inte rätten
har bestämt annat.