Förordning (1984:241) om statliga arbetsgivares medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter m.m.

SFS nr
1984:241
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1984-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1743
Upphävd
1992-07-01

1 § Myndigheterna under regeringen får göra löneavdrag för
arbetstagarnas avgifter till fackliga organisationer eller till
föreningar av arbetstagare hos staten. Sådana avdrag får också göras
för arbetstagarnas privata gruppförsäkringspremier.

2 § De belopp som en myndighet har behållit genom löneavdragen skall
betalas ut på lämpligt sätt enligt närmare överenskommelser mellan
myndigheten och mottagaren.