Förordning (1984:249) om spelskatt

SFS nr
1984:249
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1984-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:935

1 § Den som har utsetts till kontrollant för ett spel skall se till
att spelets anordnare iakttar bestämmelserna i lagen (1972:820)
om skatt på spel. Kontrollanten skall bestyrka riktigheten av de
uppgifter som lämnas i deklarationer för bingospel.

2 § Skatteverket meddelar de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställighet av lagen (1972:820) om skatt på spel.
Förordning (2003:935).