Förordning (1984:354) om totalisatorvadhållning

SFS nr
1984:354
Departement/myndighet
Finansdepartementet O
Utfärdad
1984-07-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:631
Upphävd
1997-08-01

1 § Riksskatteverket utövar tillsyn över sådant lotteri som utgör
vadhållning i samband med hästtävling (totalisatorvadhållning).

2 § Totalisatorvadhållning skall stå under uppsikt av särskilda
kontrollanter, som utses av riksskatteverket.

3 § Riksskatteverket meddelar närmare föreskrifter för
kontrollantverksamheten samt i fråga om tillsynen i övrigt.