Förordning (1984:534) om arbetsställenummer m.m.;

SFS nr
1984:534
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
1984-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1063
Upphävd
1995-10-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1063

1 § har upphävts genom förordning (1986:459).

2 § Statistiska centralbyrån är registeransvarig enligt datalagen
(1973:289) för sysselsättningsregistret och ansvarar för driften av
registret.