Förordning (1984:58) om upphävande av vissa beslut av Kungl. Maj:t och regeringen om import och export av varor

SFS nr
1984:58
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1984-02-09

Regeringen föreskriver att följande beslut av Kungl. Maj:t och
regeringen skall upphöra att gälla vid utgången av mars 1984,
nämligen

1. den 16 juni 1961 angående ytterligare lättnader i
exportregleringen,

2. den 15 december 1961 angående ytterligare lättnader i
exportregleringen,

3. den 15 september 1965 angående ytterligare lättnader i
importregleringen,

4. den 10 januari 1969 om viss reglering av införseln av socker,

5. den 24 september 1971 angående lättnader i importregleringen,

6. den 3 november 1972 angående ändrade bestämmelser för
exportlicensgivning,

7. den 30 november 1973 om tillståndstvång vid in- och utförsel av
jordbruksprodukter m.m.,

8. den 20 december 1973 angående import från Japan,

9. den 7 juni 1974 om tillståndstvång vid in- eller utförsel av fisk
m.m.,

10. den 29 november 1974 angående importregleringens omfattning,

11. den 26 juni 1975 angående införsel av motorfordon,

12. den 26 juni 1975 angående import från Japan,

13. den 23 oktober 1975 angående importen av vissa textil- och
konfektionsvaror,

14. den 23 juni 1976 om licenstvång vid import av vete,

15. den 18 maj 1977 angående importen av vissa textil- och
konfektionsvaror,

16. den 14 september 1978 angående import från Japan,

17. den 3 maj 1979 angående importen av vissa textil- och
konfektionsvaror,

18. den 18 december 1980 angående importen av vissa textil- och
konfektionsvaror,

19. den 3 december 1981 angående ändring i vissa bemyndiganden och
föreskrifter om licenser m.m.,

20. den 11 mars 1982 angående importlicensgivning avseende sytråd från
Taiwan,

21. den 13 maj 1982 angående utförseln av berylliumhaltig mineral,

22. den 22 juni 1983 såvitt avser bemyndigande för jordbruksnämnden
att medge Svensk spannmålshandel, ekonomisk förening, resp. Sveriges
oljeväxtintressenter, förening u. p. a., ensamrätt att föra ut vissa
varor,

23. den 8 december 1983 angående importlicensgivningen avseende vissa
tekovaror från Taiwan,

24. den 15 december 1983 avseende import av tekovaror från Albanien,

25. den 15 december 1983 avseende importlicenser för vissa varor från
Sovjetunionen,

26. den 15 december 1983 avseende import av tekovaror från Vietnam.