Förordning (1984:589) om anordnande av bevakning;

SFS nr
1984:589
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1984-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:459
Upphävd
1991-07-01

Regeringen föreskriver att statliga myndigheter skall anlita ABAB,
Allmänna bevakningsaktiebolaget för bevakning av lokaler,
förvaringsutrymmen och andra anläggningar som enligt överbefälhavarens
bestämmande är högviktiga skyddsföremål.