Förordning (1984:750) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

SFS nr
1984:750
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1984-09-13

Lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och
gåva skall träda i kraft den 1 oktober 1984. Lagen tillämpas
beträffande arvsskatt på arv efter person som avlider den 5 september
1984 eller därefter och beträffande gåvoskatt på gåva för vilken
skattskyldighet uppkommer vid nämnda tidpunkt eller därefter.