Förordning (1984:802) om behörighet till vissa läkartjänster vid försöksverksamhet med kompletterande tjänstgöring för specialistkompetenta läkare

SFS nr
1984:802
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-10-18
Författningen har upphävts genom
SFS1991:825
Upphävd
1991-07-01

Utan hinder av 3 § första stycket förordningen (1982:771) om behörighet
till vissa tjänster inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården
och om tillsättning av sådana tjänster gäller följande.

Behörig till läkartjänst som en sjukvårdshuvudman upplåter för
försöksverksamhet med kompletterande tjänstgöring för
specialistkompetent läkare, är den som har bevis om specialistkompetens
även om läkarens specialistkompetens avser ett annat medicinskt
verksamhetsområde än den upplåtna tjänsten.