Förordning (1984:900) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall

SFS nr
1984:900
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:562
Upphävd
1998-07-01

Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om värdering av
naturaförmån i form av kost, bostad eller bil enligt 4 § lagen
(1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring.