Lag (1985:1052) om rätt för kommuner och landstingskommuner att vidta bojkottåtgärder mot Sydafrika

SFS nr
1985:1052
Departement/myndighet
Civildepartementet KOM
Utfärdad
1985-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1210
Upphävd
1993-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:1394

Vid upphandling får kommuner och landstingskommuner genom bojkott av
varor och tjänster med sydafrikanskt ursprung vidta sådana
solidaritetsaktioner som riktar sig mot den sydafrikanska
apartheidpolitiken.