Föreskrifter (1985:130) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

SFS nr
1985:130
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1985-03-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:252
Upphävd
1988-07-01

Med stöd av 7 § kungörelsen (1947:847) med vissa bestämmelser rörande
tillämpningen av lagen den 20 december 1946 om bevisupptagning vid
utländsk domstol föreskriver chefen för utrikesdepartementet
följande.

Om en svensk domstol gör framställning enligt Haagkonventionen den 18
mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil
eller kommersiell natur, skall framställningen sändas direkt till det
centralorgan som framgår av den följande förteckningen. Av 1 § andra
stycket i kungörelsen följer att domstolen i sådant fall vid behov
skall sörja för att framställningen översätts till den främmande
statens språk eller till något annat språk som godtas av denna.

För framställning om bevisupptagning i ett annat nordiskt land gäller
cirkuläret (1975:301) för statsmyndigheterna angående inbördes
rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom
delgivning och bevisupptagning.

Framställning om bevisupptagning i Österrike skall göras hos
Bundesministerium fu’r Justiz, Museumstrasse 7, A-1070 Wien,
Österrike, på tyska språket i enlighet med överenskommelse med
Österrike till förenklande av den internationella rättshjälpen enligt
1954 års Haagkonvention.

Ytterligare upplysningar lämnas av utrikesdepartementets
rättsavdelning (tel. 08/786 60 00).

Konventionsstaternas utomnordiska centralorgan är följande:

Stat Centralorgan Krav på översättning

Amerikas The Department of Justice (engelska rekommenderas)
Förenta (adr.: Office of Inter-
Stater national Judicial
jämte Guam, Assistance, Department
Jungfruöarna of Justice,
och Puerto Washington D.C.
Rico 20530, USA)

Barbados The Registrar of the
Court of Barbados,
(adr.: Law Courts,
Bridgetown, Barbados)

Cypern Minstry of Justice
(adr.: Nicosia, Cypern)

Frankrike Le Ministère de la Justice, franska
Service civil de l’entraide
judiciaire internationale
(adr.: 13, Place Vedome,
75042 Paris Cedex 01,
Frankrike)

Israel The Director of the Courts
(adr.: 19 Jaffa Road,
Jerusalem, Israel)

Italien Ministry of Foreign Affairs
(adr.: Rom, Italien)

Luxemburg Le Parquet général près la engelska, franska
Cour supérieure de Justice eller tyska
(adr.: 12 Cote d’Eich,
Luxembourg-Ville, Luxem-
burg)

Nederländerna The Public Prosecutor with engelska, franska,
the district court of the nederländska eller
Hague (adr.: Juliana van eller tyska
Stolberglaan 2-4, Haag,
Nederländerna)

Portugal The Director General of portugisiska
the Judiciary Department
Ministry of Justice
(adr.: Praca do Comér-
cio, 1194 Lisboa, Codex,
Portugal)

Singapore The Registrar of the engelska
Supreme Court (adr.:
St Andrew’s Road, Singapore
0617)

Storbritannien The Foreign and Common- engelska
och Nordirland wealth Office (adr.:
jämte vissa London SW1A 2AL,
områden för Storbritannien)
vilkas inter-
nationella
förbindelser
Storbritannien
svarar:
England The Senior Master of the
och Wales Supreme Court of Judicature
(Queen’s Bench Division)
(adr.: Royal Courts of Justice,
Strand, London WC2A 2LL,
Storbritannien)

Skottland The Crown Agent for Scotland
(adr.: Lord Advocate’s Depart-
ment, Crown Office, 5/7 Regent
Road, Edinburgh EH7, 5BL,
Storbritannien)

Nordirland The Registrar of the Supreme
Court of Northern Ireland
(adr.: Belfast, Nordirland)

Suveräna The Senior Registrar of the
basområdena Judge’s Court of the Sovreign
Akrotiri och Base Areas (adr.: Akrotiri och
Dhekelia Dhekelia)

Cayman- His Exellency the Governor
öarna (adr.: Cayman Island)

Falklands- The Governor (adr.: Stanley,
öarna Falkland Islands)

Gibraltar The Deputy Governor (adr.: Gi-
braltar)

Hong Kong The Registrar of the Supreme
Court (adr.: Hong Kong)

Isle of Man Her Majesty’s First Deemster
and Clerk of the Rolls
(adr.: Rolls Office, Douglas,
Isle of Man)

Tjeckoslo-
vakien
För den The Ministry of Justice of the
Tjeckiska Czech Socialist Republic
Socialistiska (adr.: 128 10 Praha, 2,
Republiken Vysehradska 16, Tjeckoslovakien)

För den The Ministry of Justice of
Slovakiska the Slovak Socialist
Socialistiska Republic (adr.: 883 11
Republiken Bratislava, Suvorovova
12, Tjeckoslovakien)

Förbunds- tyska
republiken
Tyskland

Baden- Das Justizministerium
W