Förordning (1985:161) om minnesmynt på etthundra kronor

SFS nr
1985:161
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1985-03-14

1 § Med anledning av Världsungdomsåret 1985, proklamerat av Förenta
Nationerna, skall minnesmynt med ett namnvärde av etthundra kronor ges
ut.

2 § Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925
tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 16,0
gram och en diameter av 32 millimeter. Avvikelsen från den nominella
vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 16 gram.

3 § Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan lilla
riksvapnet i ett fritt utförande, där de i vapnet ingående tre
kronorna utformats som blad, och med omskrift nedtill “Sverige 100
KRONOR”, omgivet av till vänster “E”, som anger myntningsorten, och
till höger “U”, som är begynnelsebokstaven i myntdirektörens
efternamn. På frånsidan det officiella emblemet för Världsungdomsåret
med “1985” överst, samt som omskrift upptill “VÄRLDSUNGDOMSÅRET” och
nedtill “DELAKTIGHET UTVECKLING FRED”. Randen skall vara slät.