Förordning (1985:294) om ändring av tidpunkt vid 1985 års särskilda fastighetstaxering

SFS nr
1985:294
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Regeringen föreskriver att i stället för tidpunkten den 1 juni i 13
kap. 4 § fastighetstaxeringsförordningen (1979:1193) vid 1985 års
särskilda fastighetstaxering skall gälla den 17 juni.