Förordning (1985:315) om frihandel i varuutbytet med Grönland

SFS nr
1985:315
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1985-05-30

Regeringen föreskriver att bestämmelserna i frihandelsförordningen
(1977:1194) rörande varuutbytet med Europeiska ekonomiska gemenskapen
(EEC) och Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA) jämte dess
medlemsstater skall tillämpas i fråga om motsvarande varuutbyte mellan
Sverige och Grönland.