Förordning (1985:351) om sommartid

SFS nr
1985:351
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1985-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1207
Upphävd
1994-10-01

1 § Sommartid skall gälla i landet under perioderna

1. den 30 mars–28 september 1986,

2. den 29 mars–27 september 1987,

3. den 27 mars–25 september 1988.

Vid tidsangivning skall under perioderna tillämpas svensk normaltid
ökad med en timme. Bestämmelser om sådan tid finns i förordningen
(1979:988) om svensk normaltid.

2 § Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den första dagen i
varje period. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.

Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista dagen i varje
period. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.