Förordning (1985:401) om handläggningen av mål som avses i 1 kap. 7 § rättegångsbalken

SFS nr
1985:401
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:459
Upphävd
1990-07-01

Prövningen av sådana vidlyftiga eller annars särskilt krävande mål om
allmänt åtal som avses i 1 kap. 7 § rättegångsbalken skall
företrädesvis ankomma på de tingsrätter som anges i nedanstående
förteckning. Tingsrätterna har i fråga om sådana mål de domkretsar som
anges i förteckningen.

Tingsrätt Domkrets

Stockholms Stockholms län
Gotlands län
Västerås Uppsala län
Västmanlands län
Norrköpings Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings Jönköpings län
Skaraborgs län
Kalmar Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län
Malmö Kristianstads län
Malmöhus län
Göteborgs Hallands län
Göteborgs och Bohus län
Vänersborgs Älvsborgs län
Karlstads Värmlands län
Örebro län
Gävle Kopparbergs län
Gävleborgs län
Sundsvalls Västernorrlands län
Jämtlands län
Umeå Västerbottens län
Luleå Norrbottens län