Förordning (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.

SFS nr
1985:488
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1294
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:1117

Från föreskrifterna om prisnedsättning enligt 3 § lagen (1981:49)
om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. undantas

1. receptbelagda läkemedel för utvärtes bruk som innehåller minoxidil,

2. receptbelagda slemlösande och hostdämpande läkemedel som anges i */k/
bilaga */-k/ till denna förordning,

3. receptbelagda läkemedel som utgör medel vid rökavvänjning.

Förordning (1992:1117).

Övergångsbestämmelser

1985:488

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985 och tillämpas på
läkemedel som förskrivs efter ikraftträdandet.

1985:666

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1985 och tillämpas på
läkemedel som förskrivs efter ikraftträdandet.

1986:361

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986 och tillämpas på
läkemedel som förskrivs efter ikraftträdandet.

1989:955

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om läkemedel som har
förskrivits före ikraftträdandet.

1991:137

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om läkemedel som
har förskrivits före ikraftträdandet.

1991:546

1. Denna förordning träder i kraft den 17 juni 1991.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om läkemedel som har
förskrivits före ikraftträdandet.

Bilaga 1

Förteckning över receptbelagda slemlösande och hostdämpande läkemedel som
inte omfattas av bestämmelserna om prisnedsättning enligt 3 § lagen
(1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.

Exolyt, mixtur
Cosylan, mixtur
Tussidyl, mixtur 2 mg/ml
Toclase, mixtur 1,5 mg/ml
Toclase, tabletter 50 mg
Cocillana-etyfin, mixtur
Förordning (1992:1022).

Bilaga 2

Förteckning över de läkemedelsgrupper inom vilka receptfria läkemedel
inte omfattas av bestämmelserna om prisnedsättning enligt 3 § lagen
(1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.

Läkemedelsgrupp Angiven ATC-kod
Medel mot meteorism A02D
Tarmirriterande medel A06A B och A06A G02
Antidiarroika A07B
Vitaminer, inkl. kombinationer med
mineraler A11
Kombinationspreparat innehållande järn B03A E
Spolvätskor B05C
Utvärtes medel mot hemorrojder C05A
Utvärtes medel innehållande heparin
eller heparinoida substanser C05B A
Utvärtes medel innehållande
dexpantenol D03A X
Klådstillande medel D04
Antiseptika innehållande klorhexidin D08A C02
Medel mot akne D10
Medicinska schampon D11A C
Utvärtes medel vid led- och
muskelsmärtor M02
Medel innehållande valeriana N05C M09
Psykostimulantia innehållande koffein N06B C01
Medel vid maskinfektion P02
Medel mot ektoparasiter, inkl.
skabbmedel P03
Medel vid nässjukdomar R01
Medel vid sjukdomar i strupe och svalg R02
Hostmedel R05
Medel innehållande bibrokatol S01A X05
Tårsubstitut i form av ögondroppar S01X A20
Diagnostiska medel V04
Tekniska hjälpmedel V07
Förordning (1992:658).