Förordning (1985:494) om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m.m.

SFS nr
1985:494
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1985-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:803
Upphävd
1988-07-01

Regeringen föreskriver att anmälningar av sådana särskilda utgivare
och ställföreträdare som avses i 17 och 18 §§ lagen (1982:521) om
ansvarighet för radio- och kassettidningar skall göras till
taltidningskommittén (U 1982:05) .