Förordning (1985:643) om ändrade lönegradsbeteckningar för statligt reglerade tjänster

SFS nr
1985:643
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1743
Upphävd
1992-07-01

Vad Kungl. Maj:t eller regeringen eller myndigheter under regeringen i
författningar eller i särskilda beslut har föreskrivit om tjänster i
lönegrader på löneplan F skall från och med den 1 juli 1985 i stället
avse tjänster i lönegrader på löneplan N enligt följande tabell.

Lönegrader på

löneplan F löneplan N

1 3
2 4
3 5

4 6
5 7
6 8

7 9
8 10
9 11

10 12
11 13
12 14

13 15
14 16
15 17

16 18
17 19
18 20

19 21
20 22
21 23

23 24
25 25
26 26

27 27
28 28
29 30

30 31