Förordning (1985:654) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

SFS nr
1985:654
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1444

1 § Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter.
Innan Skatteverket meddelar sådana föreskrifter, ska verket
höra

1. Tullverket, om föreskrifterna rör sådana utbetalningar som
avses i 1 § första stycket 3 lagen om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter, och

2. Försäkringskassan, om föreskrifterna rör utbetalningar på
grund av bestämmelser om arbetsgivaravgifter i
skatteförfarandelagen (2011:1244). Förordning (2011:1444).