Förordning (1985:705) om minnesmynt på etthundra kronor

SFS nr
1985:705
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1985-07-26

1 § Med anledning av Europeiska musikåret, proklamerat av Europarådet,
skall minnesmynt med ett namnvärde av etthundra kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925
tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 16,0
gram och en diameter av 32 millimeter. Avvikelsen från den nominella
vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 16 gram.

3 § Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan lilla
riksvapnet utan sköld, förbundet med en notbild i samma formation som
riksvapnet, och med omskrift upptill till höger “SVERIGE” och nedtill
till vänster “E”, som anger myntningsorten, “U”, som är
begynnelsebokstaven i myntdirektörens efternam, och “100 KR”. På
frånsidan emblemet för det europeiska musikåret med omskriften
“EUROPEISKA MUSIKÅRET” samt nedtill “1985”. Randen skall vara slät.