Förordning (1985:706) om minnesmynt på etthundra kronor

SFS nr
1985:706
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1985-07-26

1 § Med anledning av det Internationella skogsåret 1985, proklamerat
av Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),
skall minnesmynt med ett namnvärde av etthundra kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925
tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 16,0
gram och en diameter av 32 millimeter. Avvikelsen från den nominella
vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 16 gram.

3 § Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan lilla
riksvapnet utan sköld mot en bakgrund av årsringar i en stockände, som
omskrift upptill “SVERIGE” och nedtill “100 KRONOR”, till vänster “E”,
som anger myntningsorten, och till höger “U”, som är
begynnelsebokstaven i myntdirektörens efternamn. På frånsidan
skogsårets emblem omgivet av ett frö och växande träd, som omskrift
“DET INTERNATIONELLA SKOGSÅRET” samt nedtill “1985”. Randen skall vara
slät.