Tillkännagivande (1985:748) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.

SFS nr
1985:748
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1985-08-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:898
Upphävd
1987-09-10

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till
vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp,
m.m.

1. Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen angående
vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande främmande stater
anslutna: Island och Tyska Demokratiska Republiken.

2. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade konventionen
mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland rörande vissa till
civilprocessen hörande ämnen av internationell natur är förutom
Storbritannien och Nordirland jämte vissa brittiska territorier
följande främmande stater anslutna: Australien, Bahamas, Canada,
Cypern, Fiji, Ghana, Jamaica, Kenya, Lesotho, Malta, Malaysia, Nauru,
Nigeria, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Sierra Leone, Singapore, Sri
Lanka, Swaziland, Tonga samt Trinidad och Tobago.

3. Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen angående
vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande främmande stater
och områden anslutna: Belgien, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike
jämte besittningar, Israel, Italien, Japan, Jugoslavien, Libanon,
Luxemburg, Marocko, Nederländerna med Nederländska Antillerna, Norge,
Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, De Socialistiska Rådsrepublikernas
Union, Spanien, Surinam, Tjeckoslovakien, Turkiet, Förbundsrepubliken
Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

4. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade europeiska
bosättningskonventionen är följande främmande stater anslutna:
Belgien, Danmark, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna,
Norge, Storbritannien och Nordirland samt Förbundsrepubliken
Tyskland.

5. Till den i New York den 20 juni 1956 dagtecknade konventionen om
indrivning av underhållsbidrag i utlandet är följande främmande stater
och områden anslutna: Algeriet, Argentina, Australien, Barbados,
Belgien, Brasilien, Burkina Faso, Centralafrikanska Republiken, Chile,
Danmark, Djibouti, Ecuador, Filippinerna, Finland, Frankrike jämte
besittningar, Grekland, Guatemala, Haiti, Israel, Italien,
Jugoslavien, Luxemburg, Marocko, Monaco, Nederländerna med
Nederländska Antillerna, Niger, Norge, Pakistan, Polen, Portugal,
Schweiz, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien och Nordirland jämte Isle
of Man, Surinam, Tjeckoslovakien, Tunisien, Turkiet,
Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

6. Till den i Paris den 13 december 1957 dagtecknade europeiska
utlämningskonventionen är följande utomnordiska stater anslutna:
Cypern, Grekland, Irland, Israel, Italien, Liechtenstein, Luxemburg,
Nederländerna, Schweiz, Spanien, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland
och Österrike.

7. Till det i Strasbourg den 15 oktober 1975 dagtecknade
tilläggsprotokollet till 1957 års europeiska utlämningskonvention är
följande utomnordiska stater anslutna: Cypern, Nederländerna, Schweiz
och Spanien.

8. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade andra
tilläggsprotokollet till 1957 års europeiska utlämningskonvention är
följande utomnordiska stater anslutna: Cypern, Italien, Nederländerna,
Schweiz, Spanien och Österrike.

9. Till den i Strasbourg den 20 april 1959 dagtecknade konventionen om
inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater och
områden anslutna: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike jämte
besittningar, Grekland, Island, Israel, Italien, Liechtenstein,
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Turkiet,
Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike.

10. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade
tilläggsprotokollet till 1959 års europeiska konvention om inbördes
rättshjälp i brottmål är följande främmande stater anslutna: Danmark,
Finland, Grekland, Island, Nederländerna och Österrike.

11. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade konventionen om
delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur är följande främmande stater och områden anslutna:
Antigua och Barbuda, Amerikas Förenta Stater jämte Guam, Jungfruöarna
och Puerto Rico, Barbados, Belgien, Botswana, Cypern, Danmark,
Egypten, Finland, Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Japan,
Luxemburg, Malawi, Nederländerna, Norge, Portugal, Seychellerna,
Storbritannien och Nordirland jämte vissa områden för vilkas
internationella förbindelser Storbritannien ansvarar, Tjeckoslovakien,
Turkiet och Förbundsrepubliken Tyskland.

12. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska
konventionen angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt är
följande främmande stater och områden anslutna: Belgien, Costa Rica,
Cypern, Danmark, Frankrike jämte besittningar, Grekland, Island,
Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge,
Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Nordirland jämte
Jersey, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike.

13. Till det i Strasbourg den 15 mars 1978 dagtecknade
tilläggsprotokollet till 1968 års europeiska konvention angående
upplysningar om innehållet i utländsk rätt är följande främmande
stater anslutna: Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Italien,
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien,
Storbritannien och Nordirland samt Österrike.

14. Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen om
bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur är följande främmande stater och områden anslutna:
Amerikas Förenta Stater jämte Guam, Jungfruöarna och Puerto Rico,
Barbados, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Israel, Italien,
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Singapore, Storbritannien
och Nordirland jämte vissa områden för vilkas internationella
förbindelser Storbritannien ansvarar, Tjeckoslovakien och
Förbundsrepubliken Tyskland.

15. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska
överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp är
följande främmande stater anslutna: Belgien, Danmark, Finland,
Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Norge, Storbritannien och
Nordirland, Turkiet samt Österrike.

16. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska
konventionen om bekämpande av terrorism är följande främmande stater
och områden anslutna: Cypern, Danmark, Island, Liechtenstein,
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien,
Storbritannien och Nordirland jämte Jersey, Guernsey och Isle of Man,
Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike.