Riksrevisionsverkets cirkulär (1985:891) angående allmänna leveransbestämmelser (MONTAGE 85);

SFS nr
1985:891
Departement/myndighet
Riksrevisionsverket
Utfärdad
1985-10-18

Riksrevisionsverket rekommenderar härmed till användning de allmänna
bestämmelserna av år 1985 för leverans, innefattande montage, av gods
till den offentliga sektorn (MONTAGE 85). Bestämmelserna har utarbetats
efter samråd mellan riksrevisionsverket, Svenska kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Sveriges Industriförbund och Sveriges
Grossistförbund.

De nya bestämmelserna kan rekvireras från Liber Distribution,
Förlagsorder, 162 89 STOCKHOLM.