Förordning (1985:953) om central valmyndighet

SFS nr
1985:953
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1985-11-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:240
Upphävd
2001-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:906

Riksskatteverket skall vara central valmyndighet enligt 1 kap.
15 § vallagen (1997:157). Förordning (1999:906).