Lag (1986:1020) om tullfrihet under viss tid för oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor

SFS nr
1986:1020
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1986-12-04

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att tull enligt lagen (1977:975)
med tulltaxa inte skall utgå vid import av oraffinerade vegetabiliska
fetter och feta oljor, ur tulltaxenr 15.07 C.1. samt tulltaxenr 15.07
C.2.a., under tiden den 1 januari–den 31 december 1987.