Förordning (1986:1204) om räntereglering för försäkringsföretag

SFS nr
1986:1204
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-12-11

Regeringen föreskriver att räntereglering enligt lagen (1974:922)
om kreditpolitiska medel får tillämpas i fråga om
försäkringsföretag med svensk koncession.