Förordning (1986:1256) om basbelopp för år 1987

SFS nr
1986:1256
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-12-16

Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 24 100 kronor för år 1987.